Iwi Registration

Rangitāne o Manawatū History

What's On

E ngā uri karanga o Rangitāne o Manawatū, tēnā rā tātou katoa.

Ko te roimata i a Rangi, ko te roimata i aku kamo e maringi iho nei ki a koutou te hunga kua tere atu rā ki te hawaiki nui, ki te hawaiki roa, ki te hawaiki pāmamao.  Ko te tai pō ki a koutou, ko te tai ata ki a mātou, kia rarau te moe.

Rangitāne kia angitu!  Hikitia, hāpaingia tō tātou mana motuhake, kia piki ō tātou wawata, ō tātou tumanako ki ngā pae o Tararua e tū nei, kia eke panuku, kia eke tangaroa, haumi e, hui e, Rangitāne e!

To the many descendants of Rangitāne and the mighty Manawatū, greetings to you all.  

As Rangi weeps for our fallen, so too do I.  For all those who return to the great Hawaiki, to the long Hawaiki, to the distant Hawaiki.  May the night be forever yours, and the light continue to sustain us.  Rest peacefully in your eternal slumber.

Succeed Rangitāne succeed! Lift up, hold up our self determination so that our dreams and aspirations rise to the lofty heights of Tararua, achieving greatness as Rangitāne.